Aktualność

  • /A

05.06.2017

Zakup licencji na nowe gatunki zaawansowanych technologicznie kauczuków SSBR

Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest europejskim liderem w produkcji kauczuków ESBR oraz polistyrenu ekspandowanego (EPS). Strategia spółki zakłada stałe wzmacnianie pozycji rynkowej oraz dalszy rozwój poprzez rozszerzanie portfolio o nowe, zaawansowane technologicznie produkty.

Przykładem realizacji tej ścieżki rozwoju jest uruchomienie w lipcu 2011 r. instalacji do produkcji nowego gatunku kauczuków polibutadienowych. Kauczuki polibutadienowe produkowane według technologii neodymowej (PBR Nd) należą do najnowszej na świecie generacji kauczuków stosowanych do produkcji opon. Opony, do produkcji których stosuje się PBR Nd wykazują znakomita odporność na obciążenia dynamiczne przy jednoczesnej wysokiej odporności na ścieranie. Własności te pozwalają na wydłużenie okresu ich użytkowania oraz na istotne obniżenie oporów toczenia, a przez to zmniejszenie zużycia paliwa. Tym samym są produktem bardziej przyjaznym środowisku.

Zdolności produkcyjne instalacji wynoszą 80 tys. ton rocznie. W 2011 roku prowadzona była głównie produkcja testowa na potrzeby homologacji produktu u producentów opon. Dlatego też sprzedaż kauczuków nowego gatunku nie była widoczna jeszcze w wynikach sprzedażowych za rok 2011. Synthos zdobył akceptację dla nowego produktu od większości odbiorców. Pierwszy kwartał br. przyniósł już wkład kauczuków PBR Nd we wzrost sprzedaży tej grupy produktowej.
 

Kolejnym etapem rozwoju Synthos w zakresie rozszerzania gamy produktów jest podpisanie umowy licencyjnej na udostępnienie przez Goodyear technologii produkcji zaawansowanych kauczuków typu SSBR.

Nabycie licencji i know-how Goodyear prowadzić będzie do rozbudowy zdolności produkcyjnych Grupy Kapitałowej Synthos w zakresie nowoczesnych kauczuków SSBR .

Kauczuki SSBR produkowane w oparciu pozyskaną licencję stosowane są w produkcji nowoczesnych opon zarówno letnich jak i zimowych ("performance tires") o ulepszonych własnościach użytkowych w zakresie oporów toczenia, przyczepności do mokrej nawierzchni i trakcji. Własności te odpowiadają za zmniejszenie zużycia paliwa jak również bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Synthos planuje uruchomić instalację produkcyjną w roku 2015. Powstanie ona na terenie spółki zależnej Synthos Dwory, w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Zdolności produkcyjne instalacji wyniosą 90 000 ton rocznie

Jednostka produkcyjna będzie mogła ponadto produkować polibutadien litowy. Cecha ta ułatwi uruchomienie i wykorzystanie jednostki produkcyjnej w okresie homologacji kauczuków SSBR. Odbiorcami kauczuku SSBR będą wiodący producenci opon na całym świecie.

Nowa inwestycja zwiększy możliwości produkcyjne Grupy Synthos, jak również pozwoli na poszerzenie portfolio produktów wykorzystywanych przez wiodących producentów opon do produkcji ekologicznych i nowoczesnych opon. Wzmocni również pozycję Synthos jako dostawcy oferującego pełne port folio produktów - zarówno zaawansowanych technologicznie gatunków jak i kauczuków produkowanych metodą emulsyjną stosowanych do standardowych opon, na które również notuje się stałe, wysokie zapotrzebowanie.

Spółka rozwija ponadto własny program badawczy w zakresie najwyższej jakości kauczuków SSBR, jak również planuje wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w tym zakresie we współpracy ze swoimi kluczowymi odbiorcami.

Biorąc pod uwagę światowe trendy, rynek na te opony będzie rozwijał się w tempie wyższym niż na opony tradycyjne, co wynika m.in. z prowadzonej w krajach rozwiniętych (w tym Unii Europejskiej) polityki poszanowania energii i redukcji emisji C02, co znalazło odzwierciedlenie w prawodawstwie obejmującym tzw. etykietowanie opon ("labeling").

Globalna produkcja opon w ciągu najbliższych pięciu lat będzie rosła w średnim tempie rocznym ok. 4,5%, przy czym Chiny, Indie i inne rozwijające się kraje azjatyckie z obszaru Azji Południowo-Wschodniej będą miały zdecydowanie wyższe tempo wzrostu produkcji opon, na poziomie ponad 6%. Prognozy te stanowią dobrą perspektywę dla produkowanych przez Grupę Kapitałową Synthos kauczuków.

© 2017 Synthos. All rights reserved.