Kauczuki nitrylowe (butadienowo-akrylonitrylowe) są produkowane w technologii niskotemperaturowej kopolimeryzacji emulsyjnej, na bazie mieszanek mydeł kwasów tłuszczowych i żywicznych i są koagulowane systemem kwas i koagulant syntetyczny. Nie zawierają olejów plastyfikujących i są stabilizowane antyutleniaczem nieplamiącym.

Kauczuki nitrylowe są przeznaczone do produkcji przedmiotów odpornych na oleje i paliwa ciekłe. Zawierają antyutleniacz nieplamiący i dlatego mogą być stosowane do produkcji kolorowych produktów.

Kauczuki nitrylowe nie zawierają substancji, które by wykluczały ich zastosowanie do produkcji przedmiotów powszechnego użytku przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Za właściwości higieniczne finalnego wulkanizatu odpowiada producent tego wulkanizatu.

Kauczuki nitrylowe, oferowane przez firmę Synthos, są sprzedawane pod nazwą handlową KER®. Są produkowane w zakładzie produkcyjnym SYNTHOS Dwory 7 sp. z o.o. spółka jawna w Oświęcimiu.

Typy

  • Typy
TypAntyutleniaczLepkość wg Mooney’a (ML)Akrylonitryl związany (%)
KER® N-18Nieplamiący5018.0
KER® N-29Nieplamiący5029.0
KER® N-33Nieplamiący5033.0

Kontakt

Inne grupy produktów

Kauczuki

butadienowo-styrenowe SSBR

Kauczuki

butadienowy BR

Kauczuki

butadienowo-styrenowe ESBR

Kauczuki

wysokostyrenowe HSR

Kauczuki

nitrylowe NBR

© 2021 Synthos. All rights reserved.